Energiområden

Administration är tjänster som på ett enkelt och säkert sätt ser till att du har rätt pris och i vissa fall även får tillbaka pengar. Exempel på detta är energirevision och elupphandling.

Energiåtgärder innebär att vi går in i din verksamhet och genomför olika typer av åtgärder som syftar till att spara energi. Exempel på detta är energiutredningar, lastanalyser, energideklarationer och andra åtgärder som syftar till att spara energi i dina lokaler och eventuell produktion. 

Dromen Energi stödjer  Barnhem i Ghana. [...]
 

Energistegen

Energirevision
Det enkla och trygga sättet att skapa en solid grund för ditt fortsatta arbete.
Energiupphandling
Energirevisionen ser om du kan spara ännu mer med ett bättre elavtal.
Energibesparing
Med lite mer information kan vi föreslå åtgärder som minskar din förbrukning.
Efter genomgången
Om vi lyckats väl har kostnaderna minskat med 50%. Oftast dock 15- 30%

Om vår metodik 

Vår metodik har utvecklats under många år och för att nå bästa resultat så rekommenderar vi att gå igenom alla delar av vår energistege. Om man inte vill genomföra alla delar av vårt program så kan man även tillsammans med oss utföra valfri del. I de fall där det är möjligt så använder vi oss av en vinstdelningsprincip vilket innebär att vi tar en del av det som vi spara eller få tillbaka till våra kunder. Ett bra exempel på detta är energirevisionen där vi delar på det som vi lyckas få tillbaka.