Användarvillkor

Dromen Energi AB, hädanefter kallat ”Dromen Energi”, är ägare till den här webbplatsen och, om inget annat anges, allt innehåll. Genom att öppna och använda den här webbplatsen tillhörande Dromen Energi eller något av företagets dotterbolag, moderbolag eller samarbetspartners, accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, de villkor och bestämmelser som anges i den här juridiska informationen. Observera att Dromen Energi när som helst och enligt eget gottfinnande kan ändra dessa villkor och bestämmelser. Ändringarna börjar gälla omedelbart efter att de har anslagits. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att ändringar av villkor och bestämmelser har anslagits innebär det att du accepterar ändringarna. Dromen Energi rekommenderar därför att du läser igenom dem regelbundet. Om något av villkoren, bestämmelserna eller stadgarna för den här webbplatsen befinns vara olagligt eller ogiltigt, påverkar detta inte giltigheten eller tillämpningen av övriga villkor.

Kontakta gärna oss om du har några frågor rörande vårt juridiska innehåll.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får inte återskapas, dupliceras, kopieras, överföras, sändas, distribueras, lagras, ändras, laddas ned, återanvändas, publiceras, licensieras, återanslås, säljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt godkännande från Dromen Energi. Det får dock återskapas, lagras och laddas ned för strikt personlig användning och icke-kommersiella syften, eller om något annat anges, under förutsättning att all copyrightinformation och alla andra meddelanden om äganderätt i materialet bibehålls.

Varumärken och copyright.

Alla varumärken, produktmärken, logotyper, texter, bilder, ljudklipp och all programvara som finns på webbplatsen tillhör, om inget annat anges, Dromen Energi eller företagets dotterbolag eller moderbolag, och skyddas enligt lagen om immateriella rättigheter. Med ensamrätt. All användning av produktmärken, logotyper, texter, bilder och programvara är förbjuden, om den inte har godkänts av Dromen Energi.

Garantifriskrivning.

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Dromen Energi garanterar inte att informationen på den här webbplatsen är korrekt eller fullständig. Dromen Energi garanterar heller inte att informationen eller materialet på webbplatsen kommer att uppdateras. Ändringar av informationen kan göras när som helst utan föregående meddelande och kommer att tas med i nya utgåvor av webbplatsen. Dromen Energi lämnar inga garantier för att webbplatsen är fri från virusinfektioner eller annat som har smittande eller skadliga egenskaper.

Ansvarsbegränsning.

Du accepterar att din användning av webbplatsen sker helt på egen risk och att du tar på dig det fulla ansvaret för alla kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbplatsen. Dromen Energi ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, förhöjda, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår genom eller på annat sätt hör samman med användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det gäller avtal, skadestånd, strikt ansvar eller annat, även om företaget uppmärksammats på möjligheten till sådana skador.

Andra webbplatser.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för besökarna, och Dromen Energi åtar sig inte att övervaka eller granska innehållet på en sådan webbplats från tredje part.

Lagar och Domvärjo.

Den här juridiska informationen ska lyda under svensk lag,

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Dromen Energi respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. De personer som nämns eller där bilder har publicerats på denna webbplats har medgivit publicerad information.

Personuppgifter

Dromen Energi kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att kunna besvara dina frågor eller uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dromen Energi kan använda den här informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. Dromen Energi har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

Information som samlas in automatiskt

Dromen Energi kan samla in information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.