Idag finns det många aktörer och tjänster som hjälper företag att teckna olika typer av elavtal. En del har ett elbolag som de tecknar avtal åt medan andra ger dig möjligheten att välja mellan mängder av olika avtal och erbjudanden. Gemensamt för de allra flesta av dessa typer av tjänster är att de inte tar hänsyn till förbrukarens specifika behov och förutsättningar. Konsekvensen blir avtal som är långt ifrån optimala då man bortsett från en mängd viktiga faktorer.

Elmarknaden är en marknad som påminner om andra marknader såsom  råvarumarknader där tillgången styr efterfrågan men till skillnad från många andra marknader så tillverkas alltid el i samma ögonblick som den förbrukas vilket gör elmarknaden speciell. Elmarknaden är även en marknad som i stor utsträckning saknar konkurrens, där villkoren styrs av ett fåtal stora aktörer. Det gör att möjligheterna att påverka de direkta kostnaderna för energi får genomföras på lite andra sätt än med andra kostnadsslag. 

Dromen Energi har tagit fram metoder som ger dig som förbrukare möjlighet att påverka dina kostnader för energi. Våra koncept angriper kostnaderna från flera håll vilket gör att du som kund alltid är en vinnare med oss.