Energirevision kan vara ett av de enklaste och bästa sätten att minska energikostnader i ett företag.

Energirevision

De flesta företag idag lever i en situation där det ställs allt högre krav på effektivitet och på resursutnyttjande. I dagens företag finns det oftast inte tid att detaljgranska alla räkningar och framför allt då energiräkningar som blir allt mer komplexa och tidskrävande att kontrollera. Många funderar över om deras kostnader verkligen är riktiga!

Samtidigt har energikostnaderna skenat, vilket gjort det viktigare än någonsin att ha kontroll på sina kostnader för energi. I Sverige finns idag ca 1 miljon företag varav 10-20% betalar för mycket för sin energi. Är du en av dessa?  

Energirevision ger dig på ett enkelt, effektivt och tryggt sätt full kontroll på dina energikostnader. Vi går igenom priser, villkor och olika avgifter som läggs på ditt företag. Detta ger även ett bra underlag för framtida energibesparingar i verksamheten.

Dromen Energi AB är ett företag som arbetar med olika energilösningar för olika företag. Vi har certifierade energiexperter för att säkerställa att inga stenar lämnas orörda när det gäller dina energikostnader. Vi är helt oberoende från elbolag eller andra intressenter inom elmarknaden.

Vi har lång erfarenhet av både komplexa och enklare verksamheter vilket garanterar kostnadseffektivitet och snabbhet. Vi går igenom era nuvarande kostnader och upp till 6 år tillbaka i tiden.

Vill du ha mer information eller om du vill ha en energirevision gjord på ditt företag så kan du anmäla dig här.


Du kan även kontakta oss direkt på telefon 031-522707

Med vänlig hälsning

Vi på Dromen Energi